till denna interaktiva utbildning för säkrare arbetsplatser!

Med denna introduktion vill vi höja kunskaperna och medvetenheten kring säkerhet och arbetsmiljö.

Under en timme får du successivt större insikt i hur alla kan tänka och arbeta säkert på våra byggarbetsplatser, oavsett roll. Efter att du genomfört utbildningen och godkänt kunskapstest kan ditt utbildningsbevis registreras på ID06kompetensdatabas. Du behöver dock ge ditt samtycke för registrering vilket du gör på www.id06kompetensdatabas.se med hjälp av bankID eller kontakta support.webbutbildning@sverigesbyggindustrier.se för samtyckesblankett och personuppgiftspolicy.

Support för webbutbildningen når du via support.webbutbildning@sverigesbyggindustrier.se

Lycka till!

Anmälan för inloggningsuppgifter Anmälan


Logga in för att starta utbildningen